Nový minister zdravotníctva vo funkcii

Nový minister zdravotníctva vo funkcii
Zdroj: bigstockphoto.com

Predseda vlády Robert Fico uviedol do funkcie nového ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča. Premiér sa poďakoval predchádzajúcemu ministrovi a vyjadril presvedčenie, že nový šéf rezortu využije všetky svoje schopnosti i odborný potenciál ministerstva na realizáciu novej zdravotnej politiky, ktorú predstaví programové vyhlásenie vlády.

Životopis ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Valentoviča .
Narodil sa 15. apríla 1954 v Trnave. Po skončení štúdia na LF UK v Bratislave pracoval od roku 1980 -1983 ako sekundárny lekár na Klinike telovýchovného lekárstva FN v Bratislave a v rokoch 1983-1986 ako sekundárny lekár v Štátnom ústave národného zdravia v Bratislave. Počas ďalšieho štúdia získal atestácie v odboroch vnútorné lekárstvo, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. Absolvoval deväťmesačný kurz Svetovej zdravotníckej organizácie pre riadiacich pracovníkov v zdravotníctve a študijné pobyty v Indianapolise a vo Forth Worth v USA, v Drážďanoch a školenie na CMC Graduate School of Bussines Čelákovice v ČR. Od roku 1986 do roku 1992 pracoval ako odborný referent a neskôr ako vedúci oddelenia organizácie a riadenia zdravotníctva na Ministerstve zdravotníctva SR. Bol posudkovým lekárom Národnej poisťovne, v roku 1994 sa stal riaditeľom sekcie poistenia vo Vzájomnej životnej poisťovni a v roku 1997 nastúpil na post riaditeľa Vzájomnej životnej poisťovne, v roku 1998 sa stal poradcom generálneho riaditeľa pre zdravotnú politiku a námestníkom generálneho riaditeľa Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo. Generálnym riaditeľom Spoločnej zdravotnej poisťovne sa stal v decembri 2004.
Je ženatý, má dve dcéry, hovorí po anglicky a po rusky.

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval Ivana Valentoviča do funkcie ministra zdravotníctva 4. júla 2006

Krátky životopis uverejnený na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva

MUDr. Ivan Valentovič
minister zdravotníctva SR

Narodil sa 15. apríla 1954 v Trnave. Po skončení štúdia na LF UK v Bratislave pracoval od roku 1980 -1983 ako sekundárny lekár na Klinike telovýchovného lekárstva FN v Bratislave a v rokoch 1983-1986 ako sekundárny lekár v Štátnom ústave národného zdravia v Bratislave. Počas ďalšieho štúdia získal atestácie v odboroch vnútorné lekárstvo, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. Absolvoval deväťmesačný kurz Svetovej zdravotníckej organizácie pre riadiacich pracovníkov v zdravotníctve a študijné pobyty v Indianapolise a vo Forth Worth v USA, v Drážďanoch a školenie na CMC Graduate School of Bussines Čelákovice v ČR. Od roku 1986 do roku 1992 pracoval ako odborný referent a neskôr ako vedúci oddelenia organizácie a riadenia zdravotníctva na Ministerstve zdravotníctva SR. Bol posudkovým lekárom Národnej poisťovne, v roku 1994 sa stal riaditeľom sekcie poistenia vo Vzájomnej životnej poisťovni a v roku 1997 nastúpil na post riaditeľa Vzájomnej životnej poisťovne, v roku 1998 sa stal poradcom generálneho riaditeľa pre zdravotnú politiku a námestníkom generálneho riaditeľa Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo. Generálnym riaditeľom Spoločnej zdravotnej poisťovne sa stal v decembri 2004. Je ženatý, má dve dcéry, hovorí po anglicky a po rusky.

Autor článku: Ministerstvo zdravotníctva

Dátum zverejnenia: