Prísnejšie posudzovanie platobnej schopnosti ZP sa posúva na júl 2012

Sprísnenie regulácie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní, ktoré mala od apríla priniesť minuloročná novela zákona o zdravotných poisťovniach, sa začne realizovať od júla 2012. Parlament dnes prijal opätovnú novelizáciu legislatívneho rámca, ktorú prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Ministerstvo zdravotníctva pôvodne navrhovalo termín od januára 2013, poslanci však presadili zmenu danej lehoty. Rezort novelou reaguje na situáciu v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Pre tú sa má týmto spôsobom vytvoriť časový priestor na to, aby sa v záujme stabilizácie a následného skvalitňovania poskytovania zdravotnej starostlivosti dostala do takej hospodárskej kondície, aby nebola vystavená možným sankciám pre výsledky hospodárenia z minulých období.

Sprísnenie regulácie sa má realizovať prostredníctvom pridania ďalších dvoch ukazovateľov k súčasnej definícii platobnej schopnosti. Ukončenie činnosti Európskej zdravotnej poisťovne, ako aj prebiehajúca hospodárska kríza podľa ministerstva ukázali dôležitosť účinnej regulácie finančného zdravia zdravotných poisťovní. Poslanci zároveň vyjadrili súhlas s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej, ktorou sa novelizuje Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci. Prešla aj Rámcová dohoda medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: