Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Deti a dorast s.r.o. - MUDr. Daniela Miklovičová, PhD. a MUDr. Iva Petríková Tbiliská 6 831 06 Bratislava zdravotné stredisko, vchod z chodníka pod prístreškom, detské oddelenie, poschodie: prízemie

Personál

Lekári

MUDr. Iva Petríková

MUDr. Daniela Miklovičová, PhD.

Sestry

Katarína Grúberová

Akcie a oznamy

Náš tím tvoria dve detské a dorastové lekárky MUDr. Iva Petríková a MUDr.Daniela Miklovičová, PhD. a diplomovaná detská sestra s praxou Katarína Grúberová.
MUDr.Daniela Miklovičová, PhD. je navyše skúsená odborníčka v problematike dojčenia.


 Zobraziť viac

VYŠETRENIA od 16.3.2020

od 15.3.2020
VYŠETRENIA od 16.3.2020

Od 16.3.2020 vyšetrujeme pacientov až  po telefonickom dohovore.

Milí rodičia a pacienti! Ak potrebujete vyšetrenie, volajte nám vopred na   t.č. 02/44873834.  Dohodneme si čas Vášho vyšetrenia. V momentálnej situácii je nevyhnutné pred návštevou ambulancie telefonovať vopred ešte z domu. Po prediskutovaní daného problému, eventuálne posúdenia podľa fotografie, ktorú nám môžete poslať e-mailom,  sa v prípade potreby dohodneme na termíne návštevy. Prídite na dohodnutý termín v ochrannom rúšku a pred vstupnými dverami do polikliniky nám zavolajte na pevnú linku. Prídeme vám otvoriť. Ordinačné hodiny t.č. sú v rovnakých časochale ich detaily sú nové a aktualizujeme ich podľa usmernení hygienikov a krízového štábu. Preto je vždy najskôr potrebný telefonický dohovor. Vykonávame preventívne prehliadky a poradne, najmä tie, ktoré sú spojené s očkovaním, a to podľa časových možností. Medzi pacientami priestory dezinfikujeme a žiarime UVC svetlom pre vašu aj našu bezpečnosť. 


Prosíme ľudí, ktorí boli  v zahraničí alebo v kontakte s človekom, ktorý mal potvrdený koronavírus, aby nevstupovali do zdravotného strediska.
Ak sa pacient vrátil z rizikovej krajiny, zostane doma v karanténe 14 dní. Ak sa mu zhorší zdravotný stav, volá 155. Ak mal kontakt s osobou  s potvrdenou COVID-19, bezodkladne zavolá 155.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Zobraziť viac

LEKÁRSKE POTVRDENIA do školy, škôlky, jaslí - upozornenie

Potvrdenia o chorobe pre školu od 9/2017

S platnosťou od 1.9.2017  všeobecný lekár pre deti a dorast 
- vystaví potvrdenie o chorobe žiaka ak neprítomnosť žiaka v škole z dôvodu choroby trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni / neprítomnosť do 3 dní ospravedlňuje zákonný zástupca dieťaťa - rodič/. Lekár vydá potvrdenie od 4.dňa choroby ak bolo prvé 3 dni choroby dieťa doma bez návštevy lekára, resp. od dňa vyšetrenia dieťaťa v ambulancii, napr. ak vyžaduje dieťa vyšetrenie skôr ako 3. deň choroby.  
​- nevystaví potvrdenie  o chorobe so spätnou platnosťou na dobu neprítomnosti žiaka v škole, ktorá predchádzala vyšetreniu dieťaťa v ambulancii
​- vystaví potvrdenie o chorobe kratšej ako 3 dni vo výnimočných a osobitne oddôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti školy
​/Slov.spol.primárnej pediatr.starostli. SLS na základe Zákona č.245/2008 Z.z./
 
S platnosťou od 1.9.2017 všeobecný lekár pred deti a dorast
​- nevystaví potvrdenie o zdraví pred opätovným návratom do predškol.zariadenia po chorobe /že je dieťa bez známok prenosného ochorenia - zdravé - prehlasuje rodič /
- vystaví potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pred prvým nástupom do predškolského zariadenia - potvrdenie prihlášky
​- vystaví potvrdenie o chorobe dieťaťa  ak neprítomnosť dieťaťa v MŠ z dôvodu choroby trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni / neprítomnosť do 3 dní ospravedlňuje zákonný zástupca dieťaťa - rodič/. Lekár vydá potvrdenie od 4.dňa choroby ak bolo prvé 3 dni choroby dieťa doma bez návštevy lekára, resp. od dňa vyšetrenia dieťaťa v ambulancii, napr. ak vyžaduje dieťa vyšetrenie skôr ako 3. deň choroby.  
​- nevystaví potvrdenie  o chorobe  so spätnou platnosťou na dobu neprítomnosti dieťaťa v škole, ktorá predchádzala vyšetreniu dieťaťa v ambulancii.

​/Slovenská spol..primárnej pediatr.starosltivosti SLS podľa Zákona č.355/2007 Z.z./Zobraziť viac

SMS číslo a schránka pri dverách

SMS číslo a schránka pri dverách
Od 24.1.2018 si na  SMS čísle  0903 899 933   môžete objednať   recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky. Vystavíme ho do 2 pracovných dní a môžete si ho vyzdvihnúť priamo v lekárni. Pacienti, ktorých ešte elektronický systém neeviduje, si musia vyzdvihnúť recept osobne v ambulancii. Zväčša sú to novorodenci, ktorí ešte nemajú kartičku poistenca.   SMS čítame 2x denne, tento telefón však nezdvíhame. 
Na vyšetrenie pre vodičský preukaz, prehliadky pre zamestnávateľa atď. sa objednajte cez SMS.
Potvrdenia napr. do MŠ, strednej alebo vysokej školy, školy v prírode, lyžiarsky výcvik atď. potvrdzujeme do 2 pracovných dní. Vypísané tlačivo vhoďte prosím do schránky pri dverách. Je dôležité vypísať užívané lieky a alergie!

Napíšte "SMS" a svoje telefónne číslo , ak si žiadate sms notifikáciu o vyhotovení (viď cenník).
Vo vlastnom záujme si nenechávajte vystavenie potvrdenia, receptu ani vyšetrenia na vlastnú žiadosť na poslednú chvíľu!Zobraziť viac

E-zdravie v našej ambulancii

E-zdravie v našej ambulancii
Od 1/2018 je naša ambulancia pripojená do projektu e-zdravie! Od 9/2018  predpisujeme väčšinu objednaných receptov a od 1/2019  aj  zdravotníckych pomôcok pomocou tzv.  e-receptu,  teda elektronicky a nie je potrebné pre recepty a zdravotné poukazy chodiť osobne do ambulancie.  Stačí ísť do najbližšej lekárne, ktorá pracuje s e-receptami s kartičkou poistenca alebo občianskym preukazom.  T.č. nepredpisujeme zarábané lieky a maste  elektronicky, preto je naďalej potrebné si objednaný recept  vyzdvihnúť v ambulancii. Od 1/201 9 sa snažíme zapojiť do predpisovania elektronického opakovaného receptu , čo má zjednodušiť život pacientom s dlhodobou liečbou. Systém sa stále dolaďuje, ale my sa nevzdávame a ďakujeme všetkým rodičom za trpezlivosť a spoluprácu. Zobraziť viac

Coronavirus - odporúčanie pre rodičov súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

od 1.3.2020
Coronavirus - odporúčanie pre rodičov súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

Ak ste vy, rodičia, s Vaším dieťaťom alebo bez neho, boli v oblastiach, označených ako rizikové oblasti so šírením koronavírusu COVID-19 alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdenou alebo pravdepodobnou infekciou koronavírusom, telefonicky informujte svojho primárneho pediatra a zostaňte dobrovoľne doma v domácej izolácii najmenej 14 dní od poslednej možnej expozície. Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, neprivádzajte ho do ambulancie primárneho pediatra. Telefonicky lekára kontaktujte, prípadne kontaktujte nepretržitú linku Úradu verejného zdravotníctva 0917 222 682 alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, zabráňte kontaktu Vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Oddeľte svoje dieťa od ostatných členov rodiny, do samostatnej izby, ak je to možné, vyčleňte samostatnú kúpeľňu. Obmedzte tiež kontakt dieťaťa s domácimi zvieratami, pretože nie sú spoľahlivé dáta o prenose vírusu na zvieratá. Podľa možností dbajte, aby dieťa s možnou infekciou nosilo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte ostatných členov rodiny rúškom. Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi. Ak má Vaše dieťa príznaky choroby – má teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, hlavy, nechajte ho v domácom ošetrení po úplné vyzdravenie. Nepoužívajte lieky – hlavne antibiotiká – bez odporúčania pediatra. Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou). Ak ste Vy, rodičia, chorí s príznakmi chrípke-podobnej infekcie, noste doma rúško na tvár. Po použití opatrne zahoďte rúško do uzatvorenej smetnej nádoby. Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami. Nový koronavírus nie je pre deti nebezpečnejší ako chrípka, odporúčané sú rovnaké postupy, ktoré by mali platiť aj pri ostatných infekčných ochoreniach. Aktuálne informácie nájdete tu: 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
 

Zobraziť viac

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

  • Pondelok 12.30 - 15.00 prevencia - objednaní
  • Utorok 12:30- 15:00 prevencia - objednaní
  • Streda 09.00 - 13.00 poradňa pre 0-2 roč.deti
  • Štvrtok 12:30- 15:00 prevencia - objednaní
  • Piatok 12:30- 15:00 prevencia - objednaní

Poznámka: Poradové čísla začíname dávať po skončení odberov, v stredu o 14.00 h. Odbery: 07:00 - 08:00 - denne okrem stredy. Na odbery, prevenciu a poradňu objednávame vopred. Na vyšetrenie pre vodičský preukaz, prehliadky pre zamestnávateľa atď. sa objednajte cez SMS. Potvrdenia napr. do MŠ, školy v prírode, lyžiarsky výcvik atď. potvrdzujeme do 2 pracovných dní. Vypísané tlačivo vhoďte prosím do schránky pri dverách. Viď informácie v cenníku. Recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky si objednajte cez SMS, vystavíme do 2 pracovných dní. Vo vlastnom záujme si nenechávajte vystavenie potvrdenia, receptu ani vyšetrenia na vlastnú žiadosť na poslednú chvíľu!

O zariadení

Poskytujeme všeobecnú  liečebno-preventívnu starostlivosť o deti a dorast od narodenia, do ukončenia prípravy na povolanie, maximálne do 28.roku veku, s hlavným zameraním na vek od narodenia do 20 rokov. Podporujeme dojčenie od narodenia do prirodzeného odstavenia.
Poisťovňa UNION  umožňuje od 11/2018 ošetrovať len pacientov do ukončeného 26. roku života. 

V tesnej blízkosti našej ambulancie sme vybudovali a v októbri 2018 otvorili Centrum podpory zdravého vývinu detí pod menom Baby Help . V týchto priestoroch sú vítaní nastávajúci rodičia na kurzoch, ktoré ich pripravia na obdobie po pôrode - individuálne ako aj v malých skupinkách - max. 5 párov. 
Ponúkame aj pomoc mamičkám s bábätkami formou individuálneho poradenstva, ktoré potrebujú pomoc pri dojčení - dojčenie je bolestivé, dieťatko nepije dostatok mlieka, nepriberá primerane, je spavé alebo naopak veľmi nepokojné, prípadne sa nevie vôbec prisať. Tím skúsených poradkýň pri dojčení v sa venuje každej situácii veľmi precízne tak, aby bol efekt dlhodobo udržateľný a dojčenie ďalej viedlo k spokojnosti mamičky aj bábätka. 
Mamičky, ktoré by rady nosili svoje bábätko a chceli by sa to naučiť sú u nás vítané!
Podporujeme komunitu dojčenia - preto organizujeme pravidelné vzdelávanie matiek s deťmi o živote s dojčením , kde môžete zdielať svoje skúsenosti s inými mamičkami z Vášho okolia, navyše skúsená poradkyňa pri dojčení Vám vždy porozpráva na vybranú tému zo života s dojčením. 
Centrum sa venuje aj podpore správneho vývinového pohybu - v spolupráci s o.z. Babyfit poskytujeme individuálne poradenstvo o pohybovom vývine detí do 3 rokov, ktoré môžete navštíviť na odporučenie Vášho pediatra, ale aj spontánne, ak máte pocit, že by ste sa chceli dozvedieť viac o  tom, ako správne podporiť pohybový vývin Vášho dieťatka. 
www.babyhelp.sk

Ďalšie informácie

Ako to u nás funguje : po príchode a odovzdaní preukazu poistenca sestričke dostanete poradové čislo, ktoré slúži na orientáciu kedy asi prídete na rad. Potom môžete čakať aj mimo priestorov čakárne a vrátiť sa v odhadovanom čase. Prosíme Vás, vo vlastnom záujme neodkladajte príchod na koniec ordinačných hodín! Po ordinačných hodinách  sú objednané zdravé deti na preventívne prehliadky a očkovania, je potrebné čakáreň aj ambulanciu vyvetrať a dezinfikovať v záujme ochrany ich zdravia. 
Od 24.1.2018 si na  SMS čísle  0903 899 933   môžete objednať   recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky. Vystavíme ho do 2 pracovných dní , v súčasnosti už väčšinou elektronicky.  Len vo výnimočných prípadoch, keď ešte napr. novorodenec nemá vybavenú poisťovňnu to nie je možné a  môžete si ho vyzdvihnúť priamo v ambulancii.  SMS čítame 2x denne, tento telefón však nezdvíhame. 
Od 9/2018
predpisujeme väčšinu objednaných receptov a od 1/2019  aj  zdravotníckych pomôcok pomocou tzv. e-receptu, teda elektronicky a nie je potrebné pre recepty a zdravotné poukazy chodiť osobne do ambulancie.  Stačí ísť do najbližšej lekárne, ktorá pracuje s e-receptami s kartičkou poistenca alebo občianskym preukazom.  T.č. nie je možné predpisovať zarábané lieky a maste  elektronicky, preto je naďalej potrebné si objednaný recept  vyzdvihnúť v ambulancii. Od 1/201 9 sa snažíme zapojiť do predpisovania elektronického opakovaného receptu , čo má zjednodušiť život pacientom s dlhodobou liečbou. Systém sa stále dolaďuje, ale my sa nevzdávame, hoci to stále nie je močné.
 

Zaradenie zariadenia: Všeobecný lekár - deti a dorast , Neštátna | Rača

Podrobnosti

Jazyk

  • slovenský

Poisťovňa

  • DÔVERA ZP [24]
  • VšZP [25]
  • Union ZP [27]

Ostatné

  • Bezbariérový prístup