korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre - Nemocnica Akademika Ladislava Dérera Limbova 5 833 05 Bratislava

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

Ordinačné / otváracie hodiny nie sú k dispozícii.

O zariadení

Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
pondelok - piatok 15:00 - 17:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 17:00

Zaradenie zariadenia: Nemocnica | Nové Mesto

Obsahuje zariadenia

Ambulancia vírusových hepatitíd - pri amb. III. Internej kliniky LFUK - Doc. MUDr. Mária Szántová , PhD.

Ambulancia I. internej kliniky - hepatológia, imuno-alergológia, reumatológia, vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo - MUDr. Michal Piják

Ambulancia detskej gynekológie - MUDr. Nataša Feráková

Ambulancia kliniky Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - MUDr. Talostan Khaled

Ambulancia kliniky Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Prof. MUDr. Anton Gúth , CSc.

Ambulancia kliniky úrazovej chirurgie č. 1 - Prof. MUDr. Peter Šimko

Ambulancia kliniky úrazovej chirurgie č. 2 - Prof. MUDr. Peter Šimko

Ambulancia pre choroby prsníkov - Doc. MUDr. Pavol Bazovský , CSc.

Ambulancia rizikovej gravidity - MUDr. Karol Plank , CSc.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Andrea Kosecová

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Etela Šlehovská

Anestéziologická ambulancia - MUDr. Jaroslava Macková

Angiologická (cievna) ambulancia - MUDr. Katarína Dostálová,PhD., MPH

Audiometrická ambulancia

Chirurgia - Traumatológia

Chirurgia - odborné poradne - Doc. MUDr. Juraj Olejník , PhD.

Chirurgická ambulancia klinická - Doc. MUDr. Juraj Olejník , PhD.

Dermatovenerologická ambulancia - MUDr. Tomáš Dianiška , MHA

Diabetologická ambulancia - MUDr. Katarína Černá

EKG

Echokardiografia - MUDr. Ladislav Šabo

Endokrinologická ambulancia - MUDr. Juraj Štekláč

Ergometria, Holter - MUDr. L. Šabo

Gastroenterologická ambulancia - h. Prof. Doc. MUDr. Marian Bátovský , CSc.

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - MUDr. Eva Dedinská

Gynekologická ambulancia II. - MUDr. Peter Hrúzik, CSc.

Gynekologická ultrazvuková ambulancia - MUDr. Igor Rusňán , CSc.

Hematologická ambulancia - MUDr. Tatiana Badová

Hepatologická ambulancia - Doc. MUDr. Mária Szantová , CSc.

Hepatologická ambulancia - Prof. Doc. MUDr. Viera Kupčová , CSc.

Hepatologická ambulancia - Prof. MUDr. Štefan Hrušovský , CSc., Dr.SVS.

Imunoalergologická ambulancia - MUDr. Veronika Mundoková Csibová

Imunologicko - alergologická ambulancia - MUDr. Milan Šimko

Imunologická ambulancia - MUDr. Andrea Farkašová

Interná - cievna ambulancia - MUDr. Štefánia Moricová PhD. MPH

Interná a osteologická ambulancia - Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová , CSc.

Interná ambulancia - MUDr. Andrej Zachar , CSc.

Interná ambulancia - MUDr. Viera Smetanová , PhD.

Kardiologická ambulancia - MUDr. Ján Ardó

Kardiologická ambulancia - Prof. MUDr. Fedor Šimko , CSc.

Logopedická ambulancia - PaedDr. Erika Grambličková

Nefrologická ambulancia - Doc. MUDr. Adrián Okša , CSc.

Nefrologická ambulancia - MUDr. Martin Demeš

Nefrologická ambulancia - Mineral Partners, s.r.o. - MUDr. Zuzana Žilinská

Neurochirurgická ambulancia - lekári NCH kliniky

Neurologická ambulancia - MUDr. Zuzana Tóthová

Neuroonkologická poradňa - MUDr. Kalina , PhD.

Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Božena Blümelová

Národná transfúzna služba - Bratislava

ORL ambulancia - MUDr. Igor Mydlík

Ortopedická ambulancia, Ortopedická Klinika LFUK a DFNsP - MUDr. Radoslav Zamborský

Očná ambulancia

Poradňa pre antikoncepciu a plánované rodičovstvo - Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc.

Poradňa pre demyelinyzačné ochorenia - MUDr. Procházková , CSc.

Poradňa pre poruchy klimaktéria a postmenopauzy - Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc.

Poradňa pre záchvatové ochorenia - MUDr. Timárová , PhD.

Poradňa pre závratové ochorenia - MUDr. Šaling

Reumatologická ambulancia

Spirometria - Hermanová vrchná sestra

Súkromná stomatologická ambulancia, klinická stomatologická ambulancia - MUDr. Martin Tvrdoň CSc.

Súkromná zubná ambulancia - MUDr. František Sýkora

Súkromná zubná technika - Mgr. Alena Kunová , Dipl. z.t.

USG - Sonografické pracovisko

Urologická ambulancia klinická - Prof. MUDr. Ján Breza DrSc

Vertebrologická poradňa - MUDr. Mäsiar