Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

UNB - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 851 07 Bratislava Autobusy č. 59, 99 - zastávka Nemocnica Antolská; Autobusy č. 98, 92 - zastávka Ľubovnianska

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

Ordinačné / otváracie hodiny nie sú k dispozícii.

O zariadení

Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Návštevné hodiny:
pondelok - piatok 15:00 - 17:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 17:00

Zaradenie zariadenia: Nemocnica | Petržalka

Podrobnosti

Poisťovňa

  • DÔVERA ZP [24]
  • VšZP [25]
  • Union ZP [27]

Obsahuje zariadenia

Ambulancia cievnych ochorení oka a laserovej liečby (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Katarína Struhárová

Ambulancia hemoterapie a chemoterapie (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Antónia Hatalová

Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Ľubomír Gürtler

Ambulancia klinickej logopédie (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Mgr. Dagmar Gregorová

Ambulancia klinickej logopédie (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Mgr. Martin Mokoš

Ambulancia klinickej logopédie (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Mgr. Sylvia Holčíková

Ambulancia klinickej logopédie (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - PaedDr. Ľudovíka Šimková

Ambulancia klinickej onkológie a onkochirurgie (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Marián Príbelský, CSc.

Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Mária Pavelková

Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - prim. MUDr. Ľubica Pejhovská

Ambulancia pre poruchy hemostázy I. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Doc. MUDr. Angelika Bátorová PhD.

Ambulancia pre poruchy hemostázy II. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Tatiana Prigancová, PhD

Ambulancia vnútorného lekárstva (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Alexandra Daningerová Molnárová

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Mária Gazdíková

Ambulancia úrazovej chirurgie (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Boris Ševcech

Anesteziologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Jakub Hložník

Angiochirurgická ambulancia (oddelenie cievnej chirurgie: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - prim. MUDr. Roman Slyško, PhD.

Chirurgická ambulancia (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Roman Okoličány, CSc.

Chirurgická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Prof. MUDr. Juraj Pechan , CSc.

Dermatovenerologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Marcela Zelenická

Detská endokrinologická a diabetologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda)

Detská klinická ambulancia, ústavná pohotovostná ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Lucia Vajdová

Detská odborná ambulancia I. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Prof. MUDr. Katarína Furková, CSc.

Detská odborná ambulancia II. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - gastroenterológia, endokrinológia, nefrológia

Detská psychologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Mgr. Zuzana Palenčárová

Detský ultrazvuk - USG vyšetrenia novorodencov (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Doc. MUDr. Darina Chovancová CSc.

Foniatrická a tinitologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - prim. MUDr. Štefan Šimko CSc.

Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia I. a II. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Daniela Hanúsková

Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia II. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Eva Kmetyová

Gastroenterologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Rudolf Hrčka , CSc.

Gastroskopická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Rudolf Hrčka CSc.

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Emil Scholtz, MPH

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Jozef Oravec

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Gynekologicko - pôrodnícka, ultrazvuková ambulancia (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Andrea Maľová, PhD.

Gynekologicko – pôrodnícka príjmová a konziliárna ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Adriana Lipovská PhD.

Hematologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - prim. MUDr. Marcela Skraková

Interná ambulancia špecializovaná na kardiológiu, arytmológiu (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - Doc. MUDr. Oľga Jurkovičová CSc.

Interná špecializovaná - diabetologická a endokrinologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Danica Lištiaková

Kardiologická ambulancia I. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Juraj Dúbrava PhD.

Kardiologická ambulancia II. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Tatiana Rybnikárová

Klinická ambulancia očná (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Mária Pavlovičová

Nefrologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Anna Lehotská

Neurologická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.

ORL ambulancia všeobecná, konziliárna (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda)

ORL ambulancia všeobecná, konziliárna (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Andrea Marková

Onkohematologická ambulancia I. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Zuzana Sninská, PhD.

Onkohematologická ambulancia II. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Zdenka Štefániková

Onkohematologická ambulancia III. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Katarína Masárová

Ortopedická ambulancia (Nemocnica SV. Cyrila a Metoda) - Doc. MUDr. Silvia Vajczíková, PhD.

Ortopedická ambulancia (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Tomáš Török

Očná ambulancia - glaukómová (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Erika Vodrážková

Očná ambulancia - onkologická (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda)- MUDr. Michal Drmota

Očná ambulancia - refrakčná (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

Psychiatrická ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Rudolf Múdry

Psychologická ambulancia - dospelí (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - PhDr. Anna Nagajová

Stomatologická (zubná) ambulancia (DENT Stomatológia) - MUDr. Zuzana Javorčeková

Transplantačná ambulancia II. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Urologická ambulancia I. (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Marek Ondriš

Urologická ambulancia II. (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Martin Romančík, PhD.

Urologická ambulancia III. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Ivan Lutter CSc.

Špecializovaná (fonochirurgická, otologická, všeobecná) ORL ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Miroslav Tedla

Špecializovaná (onkologická, všeobecná) ORL ambulancia (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - MUDr. Michal Rosoľanka

Špecializovaná (rinologická, detská, konziliárna, pre SAS a chrápanie) ORL ambulancia - (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) - Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.