Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Detská a dorastová ambulancia - MUDr. Adriana Borošová Mýtna 5 81107 Bratislava Poliklinika Mýtna - hlavná budova, prízemie

Personál

Lekári

MUDr. Adriana Borošová

Sestry

Mgr. Milena Boráková

Akcie a oznamy

Nový oznam 19.4.2020
Od 20.4.2020 vydal krizovy štáb SR nové usmernenia na poskytovanie ambulantnej starostlivosti.
Vykonávajú sa VŠETKY preventívne vyšetrenia, povinné očkovania a nepovinné očkovania po zvážení epidemiologickej siutácie v danom prípade.
Prosím rodičov detí, ktorí majú absolvovať preventívnu prehliadku, za podmienok že dieťa je zdravé,  nech ZATELEFONUJÚ na pevnu linku do ambulancie 02/57786369. Po odobratí epidemiologickej anamnézy si potom dohodneme termín na prehliadku.


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre chorých:

    Podľla nových nariadení od hlavného odborníka pre pediatriu SR je od 16.3.2020 nutné postupovať pri ambulantných ošetreniach pacietov nasledovne:

K lekárovi - do čakárne- môžete prísť len po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Treba volať na pevnú linku do ambulancie , č. 02/57786369.

Vchod do čakárne je uzamknutý.  NIE JE NUTNÉ telefonovať do ambulancie, že ste pred čakárňou. V čase Vášho termínu pre Vás prídeme.

Do priestorov čakárne a ordinácie vchádzajte len v OCHRANNYCH RUŠKACH alebo inej bariérovej ochrane tváre- jeden rodič a jedno dieťa.
Na vyšetrenie detí do 1. roka života / prevencie, poradne/ si prineste prosim vlastnú podložku.
V čakárni sa snažte obmedziť pohyb svojho dieťaťa a čo najmenej sa dotýkajte zariadenia čakárne. 
Ako majú pediatri potvrdzovať ošetrovné?
30.03.2020

Dňa 27. marca 2020 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá zaviedla tzv. „pandemické ošetrovné“. S prihliadnutím na uvedenú novelu sa upravujú procesy pediatrov pri potvrdzovaní potreby ošetrovania detí nasledovne:

S účinnosťou od 27. marca 2020 pediatri

 • nepotvrdzujú rodičom zdravých detí do dovŕšenia 11 rokov (10 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné
 • nepotvrdzujú rodičom zdravých detí (t. j. detí bez akútneho zhoršenia zdravotného stavu) s dlhodobo nepriaznivým stavom do dovŕšenia 18 rokov (17 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné
 • potvrdzujú rodičom chorého dieťaťa (bez ohľadu na vek) nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu za predpokladu, ak rodičia dieťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení
  •  
 • potvrdzujú rodičom dieťaťa od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov+ 364 dní), ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avšak vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí automatická ale musí ju indikovať pediater.
  • za celé obdobie od 9. marca 2020, kedy sa začali uzatvárať školy, do skončenia krízovej situácie stačí vypísať jednu žiadosť o ošetrovné pre každého rodiča (už nie je potrebné každých 10 dní vypisovať novú žiadosť)
  •  
  • oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) zašle Sociálnej poisťovni pediater (rodičia žiadajú o potvrdenie telefonicky)
  • každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné na celé krízové obdobie
  • ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie prestriedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné
  •  

   Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

   Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom, ako ho vyplniť.

   Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

   Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).
        ODBERY biolog. materiálu

   Momentálne robíme odbery po telefonickom dohovore. Odber krvi na presný čas.

   Odbery robíme každý deň v týždni
   OKREM  utorka.
   Ak sa dostavite na odber daný deň
   do 8,15 hod-idete prednostne do
   ambulancie /podľa poradia na odbery/,
   ak prídete neskôr- zaradíte sa do
   poradia /aj s pacientmi, ktorí prišli
   na vyšetrenie/


    
      Ordinačné hodiny - nižšie uvedené- sú pre pacientov , ktorí potrebujú  vyšetrenie, potvrdenie alebo odber biologického materiálu.
      Mimo týchto hodín sú každý deň určené dalšie ord. hodiny na preventívne prehliadky - tu vyšetrujeme len objednaných pacientov.  Chcela by som Vás poprosiť - nežiadajte nás v tomto čase ani o vyšetrenie chorého súrodenca. Nie je na to priestor, lebo deti do poradni mame objednane v kratkych intervaloch, aby sme všetko stíhali. Nepotvrdzujeme žiadne tlačivá, ani nevystavujeme výmenné poukazy. V týchto ordinačných hodinách ani nezdvíhame telefony.
      ĎAKUJEME za porozumenie.

      
          Zobraziť viac

   Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

   • Pondelok Chorí pacienti
   • Utorok chorí pacienti
   • Streda chorí pacienti
   • Štvrtok chori pacienti
   • Piatok Chorí pacienti

   Poznámka: Odbery: Pondelok, Streda, Piatok 08:00-08:45 V čase poradní nevybavujeme inú agendu ani chorých pacientov, prosíme Vas o dodržiavanie ordinačných hodin dľa vyznačenia. Ďakujeme.

   O zariadení

   Uvedené ordnačné hodiny sú pre pacientov chorých, s potvrdeniami...atď
   Preventívne prehliadky sú mimo týchto hodín a sú len na objednanie / bez poplatku/.

   Ďalšie informácie

   niekoľko užitočných informácií:
   telefón v ambulancii je len pomocný prostriedok na komunikáciu, prednostne sa venujeme pacientom, ktorí sú prítomní v ambulancii. Preto sa môže stať, že keď sme zaneprázdnení -
   telefón občas nezdvihneme.

   v čase poradní  - vymedzené ordinačné hodiny-  telefóny nezdvíhame

   mobilný telefón je určený len na naozaj nevyhnutné súrne prípady, preto ho prosím Vás nezneužívajte /v iných ambulanciách sa za poskytnutie mobilného čísla platí/

   informácie o výsledkoch sú v čase ordinačných hodín na pevnej linke 02/57786369

   prosim o dodržiavanie ordinačných hodín /aj čo sa týka telefonátov/, posledných pacientov berieme 30 minút pred koncom ordinačných hodín- ďakujem za porozumenie

   pacienti-alebo rodičia detí- ktorí prichádzajú do ambulancie autom si môžu na vrátnici vyzdvihnúť parkovaciu kartu, ktorá im umožní zaparkovať aj na rezidentskom mieste


   Zmena v organizácii odberov: v pondelok, stredu a piatok sú odbery krvi, od januára 2018 sú organizované nasledovne: treba prísť medzi 8,00-8,15 hod - vtedy budú odbery spravené ihneď, pacienti ktorí prídu neskor budú už zaradení medzi ostatných pacientov. Ďakujeme za porozumenie.


    

   Zaradenie zariadenia: Všeobecný lekár - deti a dorast , Neštátna | Staré Mesto

   Podrobnosti

   Poisťovňa

   • DÔVERA ZP [24]
   • VšZP [25]
   • Union ZP [27]

   Ostatné

   • Príjem nových pacientov

   Patrí pod zariadenia

   Poliklinika Mýtna- Hedak a.s