Zariadenie bolo deaktivované v katalógu zzz.sk - zobrazené údaje tohto zariadenia môžu byť neaktuálne... Toto zariadenie bolo zrušené - pozrite si podobné zariadenia v okolí...
Logo zariadenia CoMa Consulting, s.r.o. - budovanie systému kvality a príprava na certifikáciu podľa ISO 9001:2000 - Ing. Zuzana Ludvigová
  • Adresa: Východná 2337/17 - 91108, Trenčín
  • Aktualizované: 05.03.2024 o 17:25
  • O zariadení

Popis zariadenia


 
 

*   Spoločnosť vznikla v roku 2006

 

*   Zameranie spoločnosti

Ø     Poradenstvo v oblasti manažmentu procesov spoločnosti – procesného riadenia.

Ø     Poradenstvo v oblasti prípravy procesnej dokumentácie – procesných smerníc.

Ø     Poradenstvo v oblasti prípravy základnej riadiacej dokumentácie spoločnosti – organizačného, pracovného a prevádzkového poriadku.

Ø     Poradenstvo v oblasti zavádzania, budovania a udržiavania systémov kvality v zmysle medzinárodných noriem ISO.

 

*   Know - How

Ø     Konateľ a konzultanti spoločnosti získali svoje odborné znalosti a skúsenosti  v oblasti procesného riadenia a prípravy spoločností na certifikáciu podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2001 hlavne počas svojho pôsobenia v spoločnosti  S&H WARE s.r.o. Trenčín.

 

*   Naše referencie - oblasť procesného riadenia:

Ø      Príprava projektu procesnej integrácie Mesta Trenčín.

Ø      Projekt procesnej integrácie Mesta Trenčín.

Ø     Pilotný projekt zvýšenia výkonnosti procesov v ZTS Strojárne a.s. Námestovo.

Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri vypracovaní návrhu Klientského centra MsÚ Nová Dubnica.

Ø     Analýza postavenia a pôsobnosti Krajských školských úradov pre Ministerstvo školstva SR.

  

*   Naše referencie - oblasť prípravy na certifikáciu podľa STN EN ISO 9001:2001:

Ø     Projekt procesný model organizácie a procesná dokumentácia (podľa normy ISO 9001:2000) v spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s. Trenčín.

Ø     Vytvorenie systému manažérstva kvality pre Kliniku detskej chirurgie Martinskej fakultnej nemocnice v Martine a jeho dokumentácie podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2001.

Ø     Poskytnutie poradenských služieb k príprave na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre NEFRO-DIALYZAČNÉ CENTRUM, spol. s r.o., Martin.

Ø     Poskytnutie poradenských služieb vedúcich k zavedeniu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra.

§        Nemocnica bola certifikovaná akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o., Trenčín v novembri 2006.

Ø     Poskytnutie poradenských služieb k príprave na certifikáciu podľa STN EN ISO 9001:2001 pre MEDIKRUP spol. s r.o. Košice.

Ø     Poskytnutie poradenských služieb pre vytvorenie a zavedenie funkčného systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre PRAKTIK– NZZ, s.r.o., Martin.

§        Spoločnosť bola certifikovaná akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o., Trenčín v máji 2007.

Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre MUDr. Zoru Jarunkovú, NZZ – rádiologické pracovisko, Banská Bystrica.

§        Pracovisko bolo certifikované akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o., Trenčín v auguste 2006

Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou Šahy, n.o.

Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre COR, s.r.o., Šahy.

§        Spoločnosť bola certifikovaná akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o., Trenčín v marci 2007.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre NEPHRO s.r.o., Šahy.
§        Spoločnosť bola certifikovaná akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o., Trenčín v marci 2007.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre Rádiologickú kliniku, s.r.o., Trenčín.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre ambulanciu MUDr. Daniely Eliášovej v Sučanoch.
§        Ambulancia bola certifikovaná akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o., Trenčín v septembri 2007.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre ambulanciu MUDr. Aleny Haragovej v Košťanoch nad Turcom.
§        Ambulancia bola certifikovaná akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o., Trenčín v septembri 2007.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre spoločnosť MEDIK – PRAKTIK, s.r.o., Martin.
§        Spoločnosť bola certifikovaná akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o., Trenčín v septembri 2007.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre spoločnosť  NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná    nemocnica, s.r.o., Handlová.
§        Spoločnosť bola certifikovaná akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o., Trenčín v novembri 2007
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre spoločnosť UROLÓGIA, s.r.o., Martin.
§        Spoločnosť bola certifikovaná akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o., Trenčín v novembri 2007
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre Kúpeľno - rehabilitačný ústav MV SR Bystrá, Liptovský Ján.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 pre Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba, Bardejovské Kúpele.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 prespoločnosť DIA- NE, spol. s r.o., Nitra.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 prespoločnosť DNA TEST, s.r.o., Bratislava.
Ø     Poskytnutie poradenských služieb pri budovaní systému manažérstva kvality a prípravu na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2001 prespoločnosť GYNEKOLÓG M.K. s.r.o., Humenné.

Ø      ....    

 

Zaradenie

Ostatné zariadenia

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Lekári

  • Ing. Zuzana Ludvigová

Typ


Štátna

Pokračovať na: Hodnotenia


Doposiaľ nehodnotené...

Pridať recenziu:

Pred pridaním recenzie Vám odporúčame sa prihlásiť / registrovať, aby ste boli notifikovaný, ak Vám lekár/zariadenie odpovie

Update cookies preferences