Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Nemocničná lekáreň Univerzitnej nemocnice Martin - Lekáreň v nemocnici - PharmDr. Eva Grozmanová - vedúca lekárne Kollárova 2 036 59 Martin pavilón 34 v areáli Univerzitnej nemocnice Martin

Personál

Ostatný personál

PharmDr. Eva Grozmanová (farmaceut špecialista)

Ľubica Naďová (farmaceutický laborant špecialista)

Mgr. Ľubica Füzeková (farmaceut špecialista)

Mgr. Adriána Jacková (farmaceut)

Mgr. Peter Krupinský (farmaceut)

Mgr. Katarína Sidorová (farmaceut špecialista)

Mgr. Jana Vlachynská (farmaceut špecialista)

Mgr. Ľubomíra Vyšinská (farmaceut špecialista)

Bc. Martina Vaňková (MD) (technik pre zdravotnícke pomôcky)

Marta Blažičková (farmaceutický laborant)

PhDr. Andrea Bukovská MHA, MPH (farmaceutický laborant špecialista)

Ingrid Buranská (farmaceutický laborant špecialista)

Bc. Ľuboslava Hamzová (farmaceutický laborant špecialista)

Janka Kolníková (farmaceutický laborant špecialista)

Beáta Kopčeková (farmaceutický laborant špecialista)

Bc. Marián Kuzica (farmaceutický laborant špecialista)

Alena Miháliková (farmaceutický laborant špecialista)

Monika Pavlová (farmaceutický laborant špecialista)

Soňa Klimová (sanitár so SZŠ)

Bronislava Krajčovičová (sanitár/THP)

Tatiana Kucháriková (MD) (sanitár so SZŠ)

Anna Pĺžová (sanitár so SZŠ)

Viktoriia Sakal (sanitár so SZŠ)

Zdenka Tomašecová (sanitár so SZŠ)

Daniela Tomková (sanitár so SZŠ)

Denisa Urminská (sanitár so SZŠ)

Mgr. Ľubica Balšianková (referent ekonomiky)

Želmíra Špirková (referent ekonomiky)

Iveta Gallová (pomocnica)

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok 07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Utorok 07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Streda 07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Štvrtok 07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Piatok 07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Sobota expedícia humánnych liekov na žiadanky je realizovaná len pre kliniky a oddelenia JLF UK a UNM
 • Nedeľa expedícia humánnych liekov na žiadanky je realizovaná len pre kliniky a oddelenia JLF UK a UNM

Poznámka: Expedícia humánnych liekov na žiadanky je počas sviatkov realizovaná od 08:00 h do 11:00 h len pre kliniky a oddelenia JLF UK a UNM.

O zariadení

Nemocničná lekáreň UNM - Lekáreň v nemocnici tvorí neoddeliteľnú súčasť Univerzitnej nemocnice Martin (UNM). Poskytuje lekárenskú starostlivosť na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Zabezpečuje hromadne vyrábané humánne lieky, centrálne nakúpené humánne lieky, individuálne pripravené humánne lieky, zdravotnícke pomôcky, dezinfekčné prostriedky, diagnostiká, infúzne roztoky, dietetické potraviny a individuálne pripravené cytostatiká pre kliniky, oddelenia, ambulancie a ústavy UNM a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine hospitalizovaným a ambulantne liečeným a ošetrovaným pacientom. Jej história siaha do roku 1949, kedy ako ústavná lekáreň zásobovala 738 lôžok nemocnice. V rokoch 1960 až 1983 plnila úlohy okresnej lekárne. Po pričlenení výrobne infúznych roztokov v roku 1997 a oddelenia zdravotníckych pomôcok v roku 1998 vytvorila plnohodnotný komplex nemocničná lekáreň. V roku 2010 splnila náročné kritériá na zdravotníckych pracovníkov a priestory a získala od Slovenskej lekárnickej komory štatút výučbovej lekárne v rámci odborného predmetu lekárenská prax. V roku 2011 sa úspešne zapojila do projektu praktického vzdelávania študentov s právom nosiť označenie excelentná lekáreň. V súlade s poslaním a úlohami UNM pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti zabezpečuje komplexnú lekárenskú starostlivosť pre všetky medicínske diagnózy a klinické stavy diagnostikované a liečené v UNM v plnom rozsahu. Od 12. júna 2017 Lekáreň v nemocnici vydáva hromadne vyrábané humánne lieky, individuálne pripravené humánne lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, čaje a doplnky výživy aj pre širokú verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj.

Ďalšie informácie

Oddelenie klinickej farmácie - tel 043/4 203 353 - farmaceuti - Mgr. Katarína Sidorová, Mgr. Ľubomíra Vyšinská (vedúca OKF), farmaceutickí laboranti - PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH, Bc. Ľuboslava Hamzová, Bc. Marián Kuzica, sanitári - Daniela Tomková, Denisa Urminská, Oddelenie individuálnej prípravy humánnych liekov - tel 043/4 203 180 - farmaceut - Mgr. Jana Vlachynská (vedúca OIPHL), farmaceutická laborantka - Alena Miháliková, sanitári - Tatiana Kucháriková (MD), Anna Pĺžová, Viktoriia Sakal, Oddelenie zdravotníckych pomôcok - tel 043/4 203 348, 043/4 203 499 - technik pre zdravotnícke pomôcky - Bc. Martina Vaňková (MD), farmaceutickí laboranti - Marta Blažičková, Janka Kolníková, Monika Pavlová, sanitári - Soňa Klimová, Zdenka Tomašecová, Oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti - tel 043/4 203 160 - farmaceuti - Mgr. Ľubica Füzeková (vedúca OVÝD), Mgr. Peter Krupinský, farmaceutickí laboranti - Ingrid Buranská, Ľubica Naďová, sanitár/THP - Bronislava Krajčovičová, Referát diagnostík - tel 043/4 203 499 - farmaceut - Mgr. Adriána Jacková, Oddelenie prípravy cytostatík - 043/4 203 978 - farmaceutická laborantka - Beáta Kopčeková, Referát ekonomiky a centrálnych nákupov - tel 043/4 203 326 - referenti ekonomiky - Mgr. Ľubica Balšianková, Želmíra Špirková, Upratovanie - pomocnica - Iveta Gallová.

Zaradenie zariadenia: Lekáreň | Martin

Podrobnosti

Jazyk

 • český
 • anglický
 • nemecký
 • ruský
 • slovenský
 • ukrajinský

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]

Ostatné

 • Klimatizácia
 • Parkovanie
 • Bezbariérový prístup
 • Platba v hotovosti
 • Platba kartou