Logo zariadenia Nemocničná lekáreň Univerzitnej nemocnice Martin - Lekáreň v nemocnici - PharmDr. Eva Grozmanová - vedúca lekárne
 • Adresa: Nemocničná lekáreň UNM - Lekáreň v nemocnici, Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2 - 036 59, Martin
  pavilón 34 v areáli Univerzitnej nemocnice Martin
 • Telefón: +421 43 420 35 04
  vedúca lekárne PharmDr. Eva Grozmanová
 • Mobil: +421 43 420 31 60
  vedúca farmaceutická laborantka lekárne Ľubica Naďová

 • E-mail: lekaren@unm.sk
  Oddelenie klinickej farmácie
 • E-mail: nemlek@unm.sk
  Oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
 • Web: http://www.unm.sk
 • Aktualizované: 08.05.2022 o 18:26
 • (2)

Otváracie hodiny

 • Pondelok


  07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Utorok


  07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Streda


  07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Štvrtok


  07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Piatok


  07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Sobota


  expedícia humánnych liekov na žiadanky je realizovaná len pre kliniky a oddelenia JLF UK a UNM
 • Nedeľa


  expedícia humánnych liekov na žiadanky je realizovaná len pre kliniky a oddelenia JLF UK a UNM
 • Expedícia humánnych liekov na žiadanky je počas sviatkov realizovaná od 08:00 h do 11:00 h len pre kliniky a oddelenia JLF UK a UNM.
 • O zariadení

Popis zariadenia


Nemocničná lekáreň UNM - Lekáreň v nemocnici tvorí neoddeliteľnú súčasť Univerzitnej nemocnice Martin (UNM). Poskytuje lekárenskú starostlivosť na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Zabezpečuje hromadne vyrábané humánne lieky, centrálne nakúpené humánne lieky, individuálne pripravené humánne lieky, zdravotnícke pomôcky, dezinfekčné prostriedky, diagnostiká, infúzne roztoky, dietetické potraviny a individuálne pripravené cytostatiká pre kliniky, oddelenia, ambulancie a ústavy UNM a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine hospitalizovaným a ambulantne liečeným a ošetrovaným pacientom. Jej história siaha do roku 1949, kedy ako ústavná lekáreň zásobovala 738 lôžok nemocnice. V rokoch 1960 až 1983 plnila úlohy okresnej lekárne. Po pričlenení výrobne infúznych roztokov v roku 1997 a oddelenia zdravotníckych pomôcok v roku 1998 vytvorila plnohodnotný komplex nemocničná lekáreň. V roku 2010 splnila náročné kritériá na zdravotníckych pracovníkov a priestory a získala od Slovenskej lekárnickej komory štatút výučbovej lekárne v rámci odborného predmetu lekárenská prax. V roku 2011 sa úspešne zapojila do projektu praktického vzdelávania študentov s právom nosiť označenie excelentná lekáreň. V súlade s poslaním a úlohami UNM pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti zabezpečuje komplexnú lekárenskú starostlivosť pre všetky medicínske diagnózy a klinické stavy diagnostikované a liečené v UNM v plnom rozsahu. Od 12. júna 2017 Lekáreň v nemocnici vydáva hromadne vyrábané humánne lieky, individuálne pripravené humánne lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, dezinfekčné prostriedky, čaje a doplnky výživy aj pre širokú verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj.

Nemocničná lekáreň UNM - Lekáreň v nemocnici - Propagačné video 
https://www.youtube.com/watch?v=5ugvvnhpD28&t=20s

Ďalšie informácie


Oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti - tel 043/4 203 160 - farmaceuti - Mgr. Ľubica Füzeková (vedúca OVÝD), Mgr. Peter Krupinský, farmaceutickí laboranti - Ingrid Buranská, Ľubica Naďová, sanitár/THP - Bronislava Krajčovičová, Oddelenie klinickej farmácie - tel 043/4 203 353 - farmaceuti - Mgr. Katarína Sidorová, Mgr. Ľubomíra Vyšinská (vedúca OKF), PharmDr. Nina Zimová, farmaceutickí laboranti - PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH, Daša Fúčelová, Bc. Ľuboslava Hamzová, sanitári - Anna Pĺžová, Denisa Urminská, Oddelenie individuálnej prípravy humánnych liekov - tel 043/4 203 180 - farmaceut - Mgr. Jana Vlachynská (vedúca OIPHL), farmaceutická laborantka - Alena Miháliková, sanitári - Tatiana Kucháriková, Daniela Tomková, Oddelenie zdravotníckych pomôcok - tel 043/4 203 348, tel 043/4 203 499 (diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro) - technik pre zdravotnícke pomôcky - Bc. Martina Vaňková, farmaceutickí laboranti - Marta Dreisigová, Janka Kolníková, Eva Mogyorosiová, sanitári - Soňa Klimová, Zdenka Tomašecová, Oddelenie prípravy cytostatík - tel 043/4 203 978 - farmaceutická laborantka - Beáta Kopčeková (1/0 KHaT), tel 043/4 203 913 - farmaceutická laborantka - Alena Tarabová (35/OC - ORO, POKO), Referát ekonomiky a centrálnych nákupov - tel 043/4 203 326 - referenti ekonomiky - Mgr. Ľubica Balšianková, Želmíra Špirková, Upratovanie - pomocnica - Iveta Gallová.
Zaradenie

Lekáreň
, Typ: Zdravotnícke zariadenie

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Ostatný personál

 • PharmDr. Eva Grozmanová
  (farmaceut špecialista)
 • Ľubica Naďová
  (farmaceutický laborant špecialista)
viac...

Poisťovňa


DÔVERA ZP [24]
VšZP [25]
Union ZP [27]

Ostatné


Parkovanie
Bezbariérový prístup
Platba kartou
Klimatizácia
Platba v hotovosti

Jazyk


český
anglický
nemecký
ruský
slovenský
ukrajinský

Typ


Štátna

Pokračovať na: Hodnotenia


5

Hodnotilo 2 používateľov

5 Hviezdičiek

4 Hviezdičiky

3 Hviezdičiky

2 Hviezdičiky

1 Hviezdička 

 • (5)
Johnny Gotti - pred 10 mesiacmi

Úžasní pracovníci, dámy sú vždy milé, usmievavé, vždy Vám pomôžu a práca ich baví. Občas si ma síce zablokuje na pevnej linke, ale inak super. Tá pani čo jazdí na bicykli je neskutočne dobrá, kiež by bol taký personál všade :)

 • (5)
martin jakubjak - pred 5 rokmi

Pridať recenziu: