Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Nemocničná lekáreň Univerzitnej nemocnice Martin - Lekáreň v nemocnici - PharmDr. Eva Grozmanová - vedúca lekárne Kollárova 2 03659 Martin pavilón 34 v areáli Univerzitnej nemocnice Martin

Personál

Ostatný personál

PharmDr. Eva Grozmanová (farmaceut)

Ľubica Naďová (farmaceutický laborant špecialista)

Mgr. Ľubica Füzeková (farmaceut)

Mgr. Peter Krupinský (farmaceut)

Mgr. Katarína Sidorová (farmaceut)

Mgr. Pavol Slašťan (farmaceut)

Mgr. Jana Vlachynská (farmaceut)

Mgr. Ľubomíra Vyšinská (farmaceut)

Bc. Martina Vaňková (MD) (technik pre zdravotnícke pomôcky)

Marta Blažičková (farmaceutický laborant)

PhDr. Andrea Bukovská (farmaceutický laborant špecialista)

Ingrid Buranská (farmaceutický laborant špecialista)

Bc. Ľuboslava Hamzová (farmaceutický laborant špecialista)

Paula Hurajtová (farmaceutický laborant)

Janka Kolníková (MD) (farmaceutický laborant špecialista)

Beáta Kopčeková (farmaceutický laborant špecialista)

Bc. Marián Kuzica (farmaceutický laborant špecialista)

Alena Miháliková (MD) (farmaceutický laborant špecialista)

Monika Pavlová (farmaceutický laborant špecialista)

Soňa Klimová (sanitár so SZŠ)

Tatiana Kucháriková (MD) (sanitár so SZŠ)

Anna Pĺžová (sanitár so SZŠ)

Zita Prívozníková (sanitár so SZŠ)

Zdenka Tomašecová (sanitár so SZŠ)

Daniela Tomková (sanitár so SZŠ)

Viera Toporová (sanitár so SZŠ)

Denisa Urminská (sanitár so SZŠ)

Mgr. Ľubica Balšianková (THP)

Želmíra Špirková (THP)

Viera Ivančová (pomocnica)

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok 07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Utorok 07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Streda 07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Štvrtok 07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Piatok 07:30 - 16:00 výdaj pre verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj
 • Sobota
 • Nedeľa

Poznámka: Expedícia humánnych liekov počas soboty, nedele a sviatkov je realizovaná od 08:00 h do 11:00 h len pre kliniky a oddelenia JLF UK a UNM.

O zariadení

Nemocničná lekáreň UNM - Lekáreň v nemocnici tvorí neoddeliteľnú súčasť Univerzitnej nemocnice Martin (UNM). Poskytuje lekárenskú starostlivosť na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Zabezpečuje hromadne vyrábané humánne lieky, centrálne nakúpené humánne lieky, individuálne pripravené humánne lieky, zdravotnícke pomôcky, dezinfekčné prostriedky, diagnostiká, infúzne roztoky a dietetické potraviny pre kliniky, oddelenia, ambulancie a ústavy UNM a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine hospitalizovaným a ambulantne liečeným a ošetrovaným pacientom. Jej história siaha do roku 1949, kedy ako ústavná lekáreň zásobovala 738 lôžok nemocnice. V rokoch 1960 až 1983 plnila úlohy okresnej lekárne. Po pričlenení výrobne infúznych roztokov v roku 1997 a oddelenia zdravotníckych pomôcok v roku 1998 vytvorila plnohodnotný komplex nemocničná lekáreň. V roku 2010 splnila náročné kritériá na zdravotníckych pracovníkov a priestory a získala od Slovenskej lekárnickej komory štatút výučbovej lekárne v rámci odborného predmetu lekárenská prax. V roku 2011 sa úspešne zapojila do projektu praktického vzdelávania študentov s právom nosiť označenie excelentná lekáreň.  V súlade s poslaním a úlohami UNM pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti zabezpečuje komplexnú lekárenskú starostlivosť pre všetky medicínske diagnózy a klinické stavy diagnostikované a liečené v UNM v plnom rozsahu. Od 12. júna 2017 Lekáreň v nemocnici vydáva hromadne vyrábané humánne lieky, individuálne pripravené humánne lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, čaje a doplnky výživy aj pre širokú verejnosť na recepty, poukazy na zdravotnícke pomôcky a voľný predaj.

Ďalšie informácie

Oddelenie klinickej farmácie - tel 043/4 203 353 - farmaceuti - Mgr. Pavol Slašťan, Mgr. Ľubomíra Vyšinská, farmaceutickí laboranti - PhDr. Andrea Bukovská, Bc. Ľuboslava Hamzová, Beáta Kopčeková, sanitári - Viera Toporová, Denisa Urminská, Oddelenie individuálnej prípravy humánnych liekov - tel 043/4 203 180 - farmaceuti - Mgr. Katarína Sidorová, Mgr. Jana Vlachynská (vedúca OIPHL), farmaceutickí laboranti - Bc. Marián Kuzica, Alena Miháliková (MD), sanitári - Tatiana Kucháriková (MD), Anna Pĺžová, Daniela Tomková, Oddelenie zdravotníckych pomôcok - tel 043/4 203 348, 043/4 203 499 - technik pre zdravotnícke pomôcky - Bc. Martina Vaňková (MD), farmaceutickí laboranti - Marta Blažičková, Paula Hurajtová, Janka Kolníková (MD), Monika Pavlová, sanitári - Soňa Klimová, Zdenka Tomašecová, Oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti - tel 043/4 203 160 - farmaceuti - Mgr. Ľubica Füzeková (vedúca OVÝD), Mgr. Peter Krupinský, farmaceutickí laboranti - Ingrid Buranská, Ľubica Naďová, sanitár - Zita Prívozníková, Referát ekonomiky a centrálnych nákupov - tel 043/4 203 326 - Mgr. Ľubica Balšianková, Želmíra Špirková, Upratovanie - Viera Ivančová.

Zaradenie zariadenia: Lekáreň | Martin

Podrobnosti

Jazyk

 • český
 • anglický
 • nemecký
 • ruský

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]

Ostatné

 • Parkovanie
 • Bezbariérový prístup