Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Všeobecný lekár pre dospelých (SOMED s.r.o.) - MUDr. Soňa Ostrovská Líščie údolie 57 841 04 Bratislava pavilón dospelých, poschodie: 1., dvere: 102. Telefonické informácie po 9:00 hod.

Personál

Lekári

MUDr. Soňa Ostrovská

Sestry

Ľudmila Szalayová

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok 10:30 - 12:30 a 16:30 - 17:30 - Plánované lekárske výkony zdrav. starostlivosti
 • Utorok 12:30 - 15:00 - Plánované lekárske výkony zdrav. starostlivosti
 • Streda Devín, 11:30 - 14:00 -Plánované lekárske výkony zdrav. starostlivosti (Devín - Dom kultúry)
 • Štvrtok 10:00 - 14:00 - Plánované lekárske výkony zdrav. starostlivosti
 • Piatok 11:00 - 13:00 - Plánované lekárske výkony zdrav. starostlivosti

Poznámka: Plánované lekárske výkony zdravotnej starostlivosti: preventívne prehliadky, návštevná služba, KL, LPK, sociálna poisťovňa, ÚPSVaR, MÚ. Odber biologického materiálu na základe indikácie lekára,po objednaní. Odbery: utorok,štvrtok,piatok - Karlova Ves, streda - Devín. Prednostné vyšetrenie: tehotné a kojace matky,závažné akútne stavy. Vystavenie receptov bez vyšetrenia--objednanie 2-3 dni vopred.

O zariadení

O NÁS:

- realizujeme preventívne vyšetrenia, vyšetrenia na spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel, lodí , držanie a nosenie strelnej zbrane, štúdium na vysokej škole (pre pacientov registrovaných v ambulancii), lekárske vyšerenie pre spôsobilosť na prácu, športové preukazy.

- poskytujeme konzultácie o zdravotnom stave, správnej životospráve po ordinačných hodinách po predchádzajúcom dohovore

- ambulancia sa nachádza v budove polikliniky, kde sú dostupné rontgen, biochemické laboratória, špecializované ambulancie, lekáreň a rehabilitácia

Ďalšie informácie

Preventívne prehliadky: a 2 roky -hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, objednanie vopred.
Povinné očkovanie : proti tetanu a 15 rokov, prvé v ambulancii VPL v 30.roku života
Očkovanie iné: proti čiernemu kašľu, sezónnej chrípke, pneumokokovým infekciám, proti hepatitíde typu A,typu B. Podľa Vyhlášky o prevencii a kontrole prenosných ochorení č.585/2008  je vakcína proti hepatitíde B hradená diabetikom zo zdravot.poistenia.
Ďalšie vyšetrenia poskytované v ambulancii:
- EKG
- vyšerenie  C reaktívneho proteínu: CRP
- meranie  členkovo -brachiálneho indexu:  ABI index/ rýchla diagnostika ischemickej choroby dolných končatín/ 
- test na okultné - skryté  krvácanie (OK test)

Zmenu zdravotnej pisťovne je potrebné neodkladne nahlásiť do konca januára príslušného roka.
Ambulancia prijíma nových pacientov.
 

Zaradenie zariadenia: Všeobecný lekár - dospelí , Neštátna | Karlova Ves

Podrobnosti

Jazyk

 • anglický
 • ruský

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]

Ostatné

 • Parkovanie
 • Bezbariérový prístup
 • Príjem nových pacientov

Patrí pod zariadenia

Poliklinika Karlova Ves